Výsledek Tříkrálové sbírky v obci

Zveřejněno dne 18. ledna 2023

Dne 18.01.2023 byla v kanceláři Obecního úřadu Petrovice zástupcem pořadatele sbírky rozpečetěna pokladnička Tříkrálové sbírky Charity České republiky.

V obci Petrovice bylo do pokladničky vloženo celkem 8.570,-- Kč. Výsledky sbírky lze sledovat zde: https://www.trikralovasbirka.cz/.

Charita České republiky děkuje všem dárcům, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli jakoukoliv částkou a jakýmkoliv způsobem a také všem, kteří se na sbírce podíleli. 

Zveřejnila: Helena Moudrá