Individuální dotace poskytnutá Nemocnici Třebíč

Zveřejněno dne 08. listopadu 2021

Ze svého rozpočtu mohou obce poskytovat dotace a dary. V průběhu celého roku jsou projednávány a posuzovány individuální žádosti, které právnické osoby (příspěvkové organizace, spolky, občanská sdružení) obcí zasílají.

Organizaci, kterou obec Petrovice dle svých možností podporuje, je Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, které je zřizovatelem Kraj Vysočina. Individuální dotace je vždy poskytována na konkrétní účel, zpravidla na pořízení nějakého zdravotnického přístroje nebo vybavení.

V letošním roce obec přispěla částkou 10.000,-- Kč na pořízení nového ultrazvukového přístroje pro urologické oddělení. Více informací je zveřejněno ve zprávě Nemocnice Třebíč, která je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá