Výzva - dárci rekonvalescentní plazmy

Zveřejněno dne 26. října 2020

Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno, Odběrové středisko Třebíč, Purkyňovo nám. 2, areál Nemocnice Třebíč, naléhavě hledá dárce rekonvalescentní plazmy.

Po prodělání onemocnění COVID-19 se v těle vytvoří protilátky proti tomuto oněmocnění. Pokud jste zdravý muž ve věku 18-60 let, který již onemocnění COVID-19 prodělal a chcete pomoci, objednávejte se na čísle 800 700 061 denně v čase od 6:00 do 14:00 hodin. Plazmu můžete darovat nejdříve za 2 týdny od ukončení nařízené izolace/karantény a jen pokud se již cítíte zcela zdráv. 

Plazma může pomoci osobám se závažným průběhem nemoci a jejím darováním přispějete k záchraně lidského života. Vaše pomoc má smysl!

Zveřejnila: Helena Moudrá