Vzpomínky na události roku 1945

Zveřejněno dne 09. května 2023

Dne 3. 5. 2023 nám byly doručeny písemnosti do kroniky obce týkající se posledních okamžiků 2. světové války v naší obci. Nejzajímavějšími a také nejdůvěryhodnějšími jsou svědectví přímých účastníků té doby. Jedním z nich jsou vzpomínky tehdy 17leté Milady Šimkové – rozené Dokulilové – z Petrovic č.p. 6. Paní Šimková ve svých vzpomínkách popsala, jak vnímala celou tragickou událost začínající večerem 5. května 1945. Její vzpomínky patří k velice cenným zdrojům, protože bydlela přímo v hostinci č.p. 6, kde se velká část těchto událostí odehrála.

Zápis vzpomínek je důvěryhodný především proto, že byla přímým svědkem, neboť právě zde byli zadržení Jindřich Jirovský, Karel Švaříček a následně také Josef Jirovský a Josef Dvořák drženi, před jejich okny byli shromažďováni muži obce, čten rozsudek a z této nemovitosti byli chlapci odvedeni k zastřelení.

Je také nepochybné, že osobně znala nejen zatčené chlapce, vždyť Jindřich Jirovský byl stejného věku, ale všechny osoby obce, v níž od svého narození žila.   

Ručně psaný text na 12 listech papíru jsme opsali doslovně. Dodrželi jsme stylistiku i formu písemnosti, neprovedli jsme žádné jeho opravy nebo úpravy.     

Dceři paní Šimkové, která nám písemnosti maminky poskytla, velice děkujeme za jejich zaslání. 

Zveřejnila: Helena Moudrá