Základní pravidla krizového stavu pro občany

Zveřejněno dne 24. března 2020

Dne 23.3.2020 rozhodla Vláda ČR, že omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6:00 hodin. 

K prevenci vzniku a šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS CoV-2 je stanoveno mnoho mimořádných opatření.

V souvislosti s pohybem osob dodržujte tato základní pravidla:  noste roušku, udržujte si odstup, myjte si důkladně ruce, omezte vycházení, lékaři volejte - omezte návštěvy ordinací.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Dokumenty ke stažení