Zápis události do kroniky obce

Zveřejněno dne 27. září 2023

Dne 5. května 2023 zrušila Světová zdravotnická organizace (WHO) globální stav zdravotní nouze vyhlášený v souvislosti s novým typem koronaviru SARS-CoV2, který způsobuje nemoc covid-19. K onemocenění již bude nadále přistupováno jako k jinému respiračnímu onemocnění. 

Situace, která započala v roce 2020 do zápisu kroniky obce patří a vzhledem k svému rozsahu a době trvání je zpracována samostatně, zápisy ročních událostí se o ní pouze zmínily, a to především z důvodu omezení akcí pořádaných v obci. Zápis je stručným ohlédnutím za celosvětovou pandemií.

Zápis byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 20.9.2023.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Dokumenty ke stažení