Zápis událostí roku 2015 do kroniky obce

Zveřejněno dne 22. listopadu 2017

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 21.11.2017 projednalo a schválilo zápis událostí roku 2015 do kroniky obce.

Zápis je zveřejněn v příloze.
Zveřejněno 22.11.2017, zapsala Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení