Zápis událostí roku 2016 do kroniky obce

Zveřejněno dne 03. ledna 2018

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 27.12.2017 projednalo a schválilo zápis událostí roku 2016 do kroniky obce.

Zápis je zveřejněn v příloze.
Zveřejněno 3.1.2018, zapsala Helena Moudrá