Zápis událostí roku 2022 do kroniky obce

Zveřejněno dne 29. června 2023

Na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaném dne 28. června 2023 byl schválen zápis událostí roku 2022 do kroniky obce.

Zápis včetně příloh je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá