Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce - rok 2018

Zveřejněno dne 02. března 2018

V přílohách jsou v průběhu roku postupně zveřejňovány zápisy z jednotlivých zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaných v roce 2018.

Zveřejnila: Helena Moudrá