Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2021

Zveřejněno dne 05. března 2021

V příloze jsou průběžně zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaných v roce 2021.

Zápisy jsou zveřejňovány ve znění po provedených úpravách osobních údajů z důvodu zajištění ochrany osob. V tištěné podobě jsou v plném rozsahu k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá dne 05.03.2021, aktualizováno dne 03.05.2021, aktualizováno 31.5.2021, aktualizováno 27.6.2021, aktualizováno 24.7.2021, aktualizováno 30.9.2021, aktualizováno 3.10.2021, aktualizováno 1.11.2021, aktualizováno 3.1.2022.

Přílohy: Zápis ze zasedání č. 19 ze dne 25.2.2021, zápis č. 20 ze dne 22.4.2021, zápis č. 21 ze dne 20.5.2021, zápis č. 22 ze dne 17.6.2021, zápis č. 23 ze dne 14.7.2021, zápis č. 24 ze dne 22.9.2021, zápis č. 25 ze dne 20.10.2021, zápis č. 26 ze dne 18.11.2021, zápis č. 27 ze dne 21.12.2021.