Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2021

Zveřejněno dne 30. března 2021

V příloze jsou průběžně zveřejňovány zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice konaných v roce 2021.

Zápisy jsou zveřejňovány ve znění po provedených úpravách osobních údajů z důvodu zajištění ochrany osob. V tištěné podobě jsou v plném rozsahu k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Přílohy: Zápis ze zasedání č. 19 ze dne 25.2.2021.