Zhodnocení volebního období 2006-2010

Zveřejněno dne 04. října 2010

V závěru svého funkčního období se zastupitelstvo obce zabývalo i zhodnocením své činnosti.

Vlastní zpráva je zveřejněna v příloze této informace.

Zveřejněno 04.10.2010, Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení