Hospodaření Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, k 31.12.2016

Zveřejněno dne 27. března 2017

Hospodaření vlastní zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, za rok 2016, tvoří přílohu č. 2 závěrečného účtu obce Petrovice. Účetní výkazy organizace sestavené k 31.12.2016 jsou zveřejněny v přílohách. Hospodaření organizace bude projednáváno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017. Zveřejněno 27.3.2017, zapsala Helena Moudrá

Hospodaření vlastní zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace, za rok 2016, tvoří přílohu č. 2 závěrečného účtu obce Petrovice. Účetní výkazy organizace sestavené k 31.12.2016 jsou zveřejněny v přílohách. Hospodaření organizace bude projednáváno na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice dne 20.4.2017. Zveřejněno 27.3.2017, zapsala Helena Moudrá Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 20.4.2017 schválilo účetní závěrku organizace, které tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha sestavené k 31.12.2016. Aktualizováno 27.4.2017, zapsala Helena Moudrá