Úřední deska - vývěsky

Podkladové materiály pro jednání Valné hromady členů Svazku obcí pro komunální služby týkající se hospodaření v roce 2017 (návrh závěrečného účtu vč. zprávy o přezkoumání hospodaření), hospodaření v roce 2018 a dalších letech (návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2018 - 2022, cen za ukládání odpadů) jsou zveřejněny v přílohách.

Zapsala: Helena Moudrá   

Číst více

Valná hromada členů Svazku obcí pro komunální služby se uskuteční ve čtvrtek 15.3.2018 od 13.00 hodin ve velkém sále hotelu ATOM Třebíč.

Navržený program jednání je zveřejněn v příloze informace. Obec Petrovice ve svazku obcí zastupuje starosta obce.

Zapsala: Helena Moudrá  

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 22. února 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice.

Navržený program zasedání je zveřejněn v příloze.

Zapsala: Helena Moudrá  

Číst více

Usnesení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, č.j. KUJI 11141/2018, sp. zn. OUP 336/2017-Ko-4, ze dne 5.2.2018, týkající se možnosti vyjádření k doplněnému podkladu k odvolacímu řízení na stavbu "Přestavba skladového objektu na truhlářskou dílnu + přístavba sociálního zázemí a skladu spojené se změnou užívání na truhlářskou dílnu - Petrovice č.p. 7" je zveřejněno v příloze.

Zapsala: Helena Moudrá     

Číst více

Výsledky II. kola volby prezidenta České republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve volebním okrsku 1 obce Petrovice jsou zveřejněny v příloze.

Zapsala: Helena Moudrá    

Číst více

Dle § 38 zák. č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se na pneumatiky vztahuje povinnost zpětného odběru. Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat a toto již občan zaplatil v ceně výrobku při jeho nákupu. Z tohoto důvodu mají občané možnost pneumatiky bezplatně, bez ohledu na značku a druh pneumatik a bez podmínky koupě nových výrobků, použité nepotřebné pneumatiky odevzdat na všech místech zpětného odběru. Jedná se o pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik, která mají uzavřenou smlouvu s kolektivní...

Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém 23. zasedání konaném dne 27. 12. 2017 projednalo výši ceny za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů resp. výši poplatku za komunální odpad dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, v platném znění, jak je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce č. 6/2016. Výše poplatku je stanovena za jednu popelnici o objemu 110-120 l při čtrnáctidenním svozu a na rok 2018 činí celkem 1.052,-- Kč/rok. Pro svoz popelnic o objemu 240 l je sazba dvojnásobná tj. 2.104,-- Kč/rok. Výše popla...

Číst více

Na Valné hromadě konané dne 14.12.2017 byl projednán a schválen návrh rozpočtu svazku na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2018-2022. Schválené dokumenty jsou zveřejněny v přílohách.

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že v písemné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v sídle svazku, v budově Úřadu městyse Okříšky, a v elektronické podobě také na oficiálním odkazu svazku: http://www.okrisky.cz/rozpocet-na-rok-2018-a-rozpoctovy-vyhled-na-roky-2018-2022-dso-zasobovani-vodou-se-sidlem-v-okriskach/d-369198/p1=94780.

Zveřejnila...

Číst více

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Úplné oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta České republiky je zveřejněno v příloze.

Zapsala: Helena Moudrá  

 

Číst více

Výsledky I. kola volby prezidenta České republiky v obci Petrovice jsou zveřejněny v příloze. Všechny výsledky jsou zveřejněny zde: https://www.volby.cz.

Zapsala: Helena Moudrá

Číst více