Úřední deska - vývěsky

V příloze je zveřejněna veřejná vyhláška vydaná Městským úřadem Třebíč, Odborem výstavby, Oznámení zahájení územního řízení stavby "Přibyslavice - Huhtamaki: VN příp. kab. VN,TS 1030072586", ze dne 08.07.2024, č.j.: OV 58134/24 - SPIS 8742/2024/Va. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Zasedání Zastupitelstva obce Petrovice se uskuteční 26.6.2024 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2024 se bude konat 25.6.2024 v 10:00 hodin v sídle Kraje Vysočina, Jihlava, Žižkova 57, kongresovém sále.

Navržený program je zveřejněný v příloze informace.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Valná hromada členských obcí DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs se uskuteční 19.6.2024 v 10:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře budovy Městského úřadu Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2. 

Navržený program je zveřejněný v příloze. Valná hromada je veřejná, obec Petrovice zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Upozorňujeme voliče, že při volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024 nelze pro prokázání své totožnosti použít aplikaci OP v mobilním telefonu.

Možnost využívání elektronických občanských průkazů je postupná. Pro přijíímání eDokladu je stanoven časový harmonogram, který je zveřejněn zde: https://edoklady.gov.cz/podpora-obcanu/clanky-a-navody/prehled-mist-kde-lze-edoklady-pouzit.

Okrskové volební komise budou vybaveny zařízením pro čtení eDokladů od 01.01.2025. Při volbách konaných v roce 2024 prokazuje volič svoji totožnost "klasickým" platným o...

Číst více

Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 29.5.2024 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice. 

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Starosta obce podle § 32 odst. 2 a 3)  zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: v pátek dne 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68, v zasedací místnosti v umístěné v II. N.P., pro voliče, kt...

Číst více

Valná hromada svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách se uskuteční dne 6.6.2024 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky, Jihlavská 1. Obec Petrovice zastupují členové zastupitelstva Ing. Zdeněk Jeřábek a Karel Kisler, program jednání je zveřejněn v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

Zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina se bude konat dne 7.5.2024 v 10:00 hodin v sídle kraje, Jihlava, Žižkova 57, kongrerovém sále.

Navržený program jednání je zveřejněný v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Seznamy oprávněných voličů pro volby do Evropského parlamentu se tzv. zafixovávají 40 dnů před konáním voleb, tj. dne 28. dubna 2024 v 16:00 hodin. V případě, že volič změní adresu místa trvalého pobytu po tomto datu, bude v místě předchozího pobytu ze seznamu voličů vyškrtnut, ale v místě svého nového pobytu nebude do seznamu zapsán "automaticky" z moci úřední, ale až na základě potvrzení vydaného obecním úřadem  v místě předchozího trvalého pobytu, přičemž o vydání potvrzení musí volič požádat. Tiskopis žádosti je ke stažení zveřejněn v příloze. 

Více informací...

Číst více