Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2012, rozpočtový výhled na období let 2013-2015

Zveřejněno dne 06. prosince 2011

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2012, který bude předmětem jednání zastupitelstva obce Petrovice dne 22.12.2011.

V příloze je zveřejněn návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2012, který bude předmětem jednání zastupitelstva obce Petrovice dne 22.12.2011.

Svoje návrhy a připomínky k výše uvedenému návrhu rozpočtu územně samosprávného celku mohou občané uplatnit písemně u Obecního úřadu Petrovice, Petrovice 68, 675 21 Okříšky, tel.: 568870426, e-mail: obec@petroviceutrebice.cz, ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne zveřejnění, popř. ústně na zasedání zastupitelstva obce Petrovice, které bude návrh rozpočtu projednávat a schvalovat.

Zveřejněn je rovněž rozpočtový výhled obce Petrovice zpracovaný na období let 2013-2015.

Na úřední desce zveřejněno v období od 06.12.2011 do 22.12.2011.  

Zveřejněno 6.12.2011, Helena Moudrá