Opatření č. 1_2006

Zveřejněno dne 19. dubna 2007

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16. 2. 2006 usneslo vydat, v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravidla pro úhradu nákladů za svoz nádob (popelnic) pro směsný komunální odpad.

Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 16. 2. 2006 usneslo vydat, v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravidla pro úhradu nákladů za svoz nádob (popelnic) pro směsný komunální odpad.