Úřední deska - opatření

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, vydal dne 10.01.2022 veřejnou vyhlášku opatření obecné povahy č. j.: ODKS 100058/21 - SPIS 240/2022/PJ, kterou se stanovuje přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč, v době od 1.4.2022 do 31.3.2023 z důvodu pracovních míst žadatele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p.o., Jihlava, oddělení TSÚ Třebíč.

Uvedená veřejná vyhláška je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více

S účinností ode dne 8.8.2020 od 00:00 hodin se zrušují mimořádná opatření vydaná Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina k omezení šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Mimořádná opatření se týkala nošení roušek na území ORP Jihlava a Telč a na ostatním území Kraje Vysočina. 

Současně Krajská hygienická stanice kraje Vysočina vydává Mimořádné opatření č. 9/2020, kterým se ode dne 8.8.2020 od 00:00 hodin nařizuje na území Kraje Vysočina: zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, roušk...

Číst více

Dne 6.4.2020 bylo Krajem Vysočina oznámeno období trvajícího nadměrného sucha. Oznámení vydal hejtman Kraje Vysočina, který oznámením ze dne 5.5.2020 toto období na základě doporučení odborných orgánů ukončuje.

Oznámení č. j.: KUJI 43135/2020 je zveřejněno v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V souvislosti s uzavřením části silnice II/405 v Okříškách, ul. Masarykova, je stanovena přechodná úprava provozu na silnicích III. třídy a na místních komunikacích v obci Petrovice a městysu Okříšky. Dodatkou tabulkou na místní komunikaci mezi katastrálními územími Petrovice u Třebíče a Nové Petrovice je umožněn průjezd vozidel po této komunikaci vozidlům dopravní obsluhy, autobusům, složek IZS, obyvatelům obce Petrovice a městyse Okříšek a na povolení městyse Okříšky a obce Petrovice.

Obyvatelem je osoba, která má v obci Petrovice nebo městysu Okříšky evidován trvalý pobyt. Uveden...

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních slzžeb, ze dne 14.04.2020, č.j.: ODKS 22485/20 - SPIS 4149/2020/PJ, kterým se stanovuje úplná uzavírka úseku silnice č. II/405 v místě železničního přejezdu P 3658 v Okříškách  ve dnech od 24.4.2020 (7:00 hodin) do 8.5.2020 (20:00 hodin).

Veřejná vyhláška včetně stanovení objízdné trasy je zveřejněna v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá     

Číst více

Oznámením č.j. KUJI 34957/2020 ze dne 6. dubna 2020 vydané hejtmanem Kraje Vysočina se zveřejňuje informace o období déle trvajícího nadměrného sucha od 6.4.2020 do odvolání.

Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti. Činnosti, které jsou zakázány jsou součástí oznámení, které je zveřejněno v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Číst více

Dne 23.3.2020 bylo vydáno další mimořádné opatření v souvislosti s dříve vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a současnou nepříznivou epidemiologickou situací.

Mimořádné opatření se týká volného pohybu osob na území ČR. Dle tohoto opatření lze s účinností od 24. března 2020 od 6:00 hodin pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Toto nařízení se nevztahuje na počet členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné činnosti,...

Číst více

Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní úřad podle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, k prevenci nebezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS CoV-2 stanovilo mimořádné opatření:

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 až 9:00 hodin, a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/p, starší 50 let, vč...

Číst více

Dne 16.3.2020 Vláda ČR schválila další krizová opatření v souvislosti s dříve vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky. 

Krizová opatření jsou zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Dne 15.3.2020 Vláda ČR schválila další krizová opatření v souvislosti s dříve vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky. 

Krizová opatření josu zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více