Nařízení č. 1/2007 obce Petrovice

Zveřejněno dne 30. října 2007

V příloze je zveřejněn celý text Nařízení č. 1/2007, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Petrovice. V příloze je zveřejněn celý text Nařízení č. 1/2007, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území obce Petrovice.