Zvýšení kapacity Mateřské školy Petrovice

Zveřejněno dne 05. listopadu 2007

Rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 586 01 Jihlava, odboru školství, mládeže a sportu, ze dne 31.10.2007 Č.j. KUJI 65911/2007,

se kapacita mateřské školy v Petrovicích a kapacita školní jídelny - výdejny zvyšuje na 30 dětí.

Rovněž se doplňuje název mateřské školy a správně uváděný název školského zařízení je tento:

Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace.

Rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 586 01 Jihlava, odboru školství, mládeže a sportu, ze dne 31.10.2007 Č.j. KUJI 65911/2007,

se kapacita mateřské školy v Petrovicích a kapacita školní jídelny - výdejny zvyšuje na 30 dětí.

Rovněž se doplňuje název mateřské školy a správně uváděný název školského zařízení je tento:

Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace.