Pozvánka - valná hromada DSO "Zásobování vodou Okříšky"

Zveřejněno dne 20. listopadu 2007

Valná hromada se uskuteční v úterý dne 4. prosince 2007 od 18.00 hodin

v zasedací místnosti v I. patře Úřadu městyse Okříšky.

Podrobný program a návrh rozpočtu DSO na rok 2008 je přílohou této informace.

Valná hromada se uskuteční v úterý dne 4. prosince 2007 od 18.00 hodin

v zasedací místnosti v I. patře Úřadu městyse Okříšky.

Podrobný program a návrh rozpočtu DSO na rok 2008 je přílohou této informace.