Pozvánka - 10. zasedání zastupitelstva obce

Zveřejněno dne 27. listopadu 2007

Pozvánka

na 10. zasedání zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 06.12.2007 v 18:00 hodin

Pozvánka

na 10. zasedání zastupitelstva obce Petrovice,

které se koná ve čtvrtek 06.12.2007 v 18:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ v Petrovicích

Hlavní body programu:

·určení ověřovatelů zápisu

·kontrola usnesení z 9. zasedání ZO

·zpráva o hospodaření obce za období 01-11/2007

·rozpočtové opatření- 5. úpravy rozpočtu obce v r. 2007

·kronika obce – retrospektivní zápis za období let 1998-2001

·majetkoprávní záležitosti

·další organizační záležitosti

 

 

· rozprava a závěr

Ing. Zdeněk Jeřábek - starosta obce