Závěrečný účet obce za rok 2011

Zveřejněno dne 27. června 2012

V příloze je zveřejněn závěrečný účet obce Petrovice za rok 2011 včetně příloh tj. účetních výkazů vlastní zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, IČ: 70982996, sestavených k 31.12.2011 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. 

V příloze je zveřejněn závěrečný účet obce Petrovice za rok 2011 včetně příloh tj. účetních výkazů vlastní zřízené příspěvkové organizace Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, IČ: 70982996, sestavených k 31.12.2011 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. 

Dle § 17 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění tj. do 15 dnů od jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván tj. dne 26.06.2012. Za tímto účelem byl na úřední desce závěrečný účet zveřejněn v období 08.06.2012 - 26.06.2012. 

Zveřejněno 27.06.2012, Helena Moudrá