Rekapitulace volebního období 2010 - 2014

Zveřejněno dne 03. listopadu 2014

V přílohách je zveřejněno zhodnocení ukončeného volebního období 2010 - 2014 členy zastupitelstva obce Petrovice tj. rekapitulace let 2011 - 2014 a zprávy kontrolního a finančního výboru vypracované v září 2014, které byly projednány a schváleny na 25. zasedání zastupitelstva obce Petrovice dne 26. září 2014. Zveřejněno 3.11.2014, zapsala Helena Moudrá