Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje Vysočina - oznámení o vydání

Zveřejněno dne 26. října 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oznamuje, že Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina formou opatření obecné povahy.

Veřejná vyhláška č. j. KUJI 101474/2020 OUP 119/2016 - 669 ze dne 20.10.2020 je zveřejněna v příloze.

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina jsou zveřejněny zde: https://www.kr-vysocina.cz/aktualizace-c-4-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-a-uplne-zneni-zasad-uzemniho-rozvoje-kraje-vysocina-po-teto-aktualizaci/ds-304304/p1=103836.

Zveřejnila: Helena Moudrá