Brožura MŽP "Jak správně topit a ušetřit"

Zveřejněno dne 03. listopadu 2021

Ministerstvo životního prostředí vydalo brožuru „Jak správně topit a ušetřit“, která by se měla dostat do rukou co nejširší veřejnosti. 

Brožuru zveřejňujeme v příloze. 

Brožura vychází v souvislosti blížícího se termínu 1. září 2022 - zákazu provozování spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace (§17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).

Zveřejnila: Helena Moudrá