Sociálním službám je věnován portál https://www.vysocinapecuje.cz/. Zde zíkáte ucelené informace o možnostech řešení tíživých situací, neboť nám všem se může stát, že se my nebo naši blízcí ocitneme v tíživé životní situaci. Konkrétní informace a pomoc můžete konzultovat s koordinátory v rámci obce s rozšířenou působností - Městského úřadu Třebíč, odboru sociálních věcí, oddělení sociální péče.

Okruhy nabízené pomoci s kontaktními údaji na koordinátory projektu a nabídku kurzů zaměřených na pečující osoby jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V Sociáním centru Kraje Vysočina v Jihlavě se od 1.2.2024 otevře poradna pro pečující. V prostoru Sociálního centra Kraje Vysočina se nová služba zaměří na pečující osoby. Poradna s názvem „Vysočina pečuje" bude nabízet podporu všem, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí, na péči se připravují nebo sami potřebují péči zajistit.

Z tiskové zprávy: „Těmto osobám budeme poskytovat individuální sociální poradenství, podporu při sociálním začleňování, pomoc s výběrem a zajištěním kompenzačních pomůcek či informace o sociálních dávkách, které mohou na péči čerpat. Fungova...

Číst více

Policie ČR varuje před podvodnými jednáními, na základě kterých můžete přijtít o své finanční prostředky.

Jedná se o "pomoc" pracovníkem banky a prodej zboží na bazarových portálech. V přilohách - letácích varování Policie ČR je popsán způsob podvodného jednání a informace k omezení rizik.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Společnost EG.D nabízí občanům službu zasílání informací o plánované odstávce v síti elektrického vedení a přerušení dodávek elektrické energie do domácnosti.

Informace lze poskytnout sms, e-mailem nebo zprávou do datové schránky. Jednoduše se registrujte do portálu Distribuce24 nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 22 55 77 a vyberte si ty možnosti, které Vám nejlépe vyhovují. Stačí Vám k tomu několik základních údajů, které najdete na faktuře. 

Registrace zde: https://www.egd.cz/registrace/portal-distribuce24

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Specializovaná služba Českého červeného kříže (ČČK), která se zabývá poskytováním pomoci rozděleným rodinám, pátráním po osobách nebo osudech lidí nezvěstných v důsledku ozbrojených konfliktů, vnitřních nepokojů, přírodních katastrof a migrace kdekoliv ve světě.
Pátrací služba ČČK je součástí mezinárodní sítě Pátrací služby Červeného kříže, složené z pátracích služeb více než 190 národních společností Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, a Ústřední pátrací agentury Mezinárodního výboru ČK.
Cílem je: předcházet rozdělování rodin a ztrátá...

Číst více

Všem, kteří se rozhodli, že svoji pomoc občanům Ukrajiny poskytnou formou finanční podpory sdělujeme, že v případě finanční pomoci je ideální využít především transparentní účty humanitárních organizací. V České republice to jsou především:

Charita ČR: www.charita.cz, sbírkový účet: 55660022/0800, variabilní symbol 104.

Český červený kříž: www.cervenykriz.eu, sbírkový účet: 333999/2700, variabilní symbol 1502.

ADRA: www.adra.cz, sbírkový účet: 66888866/0300, variabilní symbol 500.

Člověk v tísni: www.clovekvtisni.cz, sbírkový účet: 0093209320/0300, variabilní symb...

Číst více

Osoby, které přicestují z Ukrajiny získají aktuální informace zde: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx.

Pro ukrajinské občany byla zřízena telefonická linka, která funguje nyní každý den 24 hodin: +420 974 801 802 a email: ukrajina@mvcr.cz<mailto:ukrajina@mvcr.cz

V případě poskytování pomoci lidem, kteří míří z Ukrajiny do Česka, lze komunikovat se dvěma organizacemi, které disponují informacemi a poskytují potřebné poradenství v Kraji Vysočina. Jednou z nich je Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina, kde je kontaktní osobou ved...

Číst více

Ministerstvo životního prostředí vydalo brožuru „Jak správně topit a ušetřit“, která by se měla dostat do rukou co nejširší veřejnosti. 

Brožuru zveřejňujeme v příloze. 

Brožura vychází v souvislosti blížícího se termínu 1. září 2022 - zákazu provozování spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace (§17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).

...
Číst více