Čistá Vysočina 2021

Zveřejněno dne 19. dubna 2021

V letošním roce se koná již 12. ročník akce "Čistá Vysočina" pořádaný Krajem Vysočina. Do sběru odpadků v příkopách silnic a úklidu veřejných prostranství se pravidelně zapojuje také naše obec. V loňském roce se z důvodu nástupu pandemie akce nekonala, v letošním roce se na území obce konala dne 16. dubna 2021 za respektování protiepidemických opatření, proto nebyla akcí veřejnou, ale zúčastnili se ji pouze členové zastupitelstva, zaměstnanci a občané, kteří se účastní pravidelně. 

Příkopy byly vysbírány a pytle s opadky připraveny k odvozu v blízkosti křižovatky silnic II/405 a silnice III/40512. Odvoz zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, náklady na svoz, likvidaci a materiální zabezpečení akce hradí Kraj Vysočina. 

Zveřejnila: Helena Moudrá