Co aktuálně platí v obci od 1. března 2021

Zveřejněno dne 01. března 2021

Nošení ochranných prostředků: zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky výrobku včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to: ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště a na všech ostatních veřejně přístupných místechv zastavěném území obce. Mimo zastavěné území obce v místech veřejně přístupných, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 

Co aktuálně platí dle mimořádných opatření je průběžně zveřejňováno zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

V současné době jsou v obci uzavřena vnitřní sportoviště i dětská hřiště. Uzavřeny jsou také veškerá zařízení obce: mateřská škola, Místní lidová knihovna i kancelář Obecního úřadu Petrovice. 

Zveřejnila: Helena Moudrá