Služby obce

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 22.11.2023 projednalo a schválilo cenu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci Petrovice na rok 2024. Schválená výše tzv. stočného činí 24,-- Kč za 1m3 odváděných odpadních vod.

Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá                                       

Číst více

Upozorňujeme čtenáře, že Místní lidová knihovna v obci bude v úterý 28.11.2023 uzavřena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Hledá se bílo-morouhaté kotě, stáří asi půl roku. Pokud se u Vás objevilo, kontaktujte obecní úřad. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude uzavřena ve dnech 10.8. - 29.8.2023 z důvodu čerpání dovolené.

Ve dnech 14. 8. a 21.8.2023 (pondělí) se neuskuteční ani úřední hodiny zástupců obce v době od 19:00 do 20.00 hodin. V případě potřeby řešení bezodkladných záležitostí lze zástupce obce kontaktovat telefonicky. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Do 31.5.2023 je splatnost těchto plateb:

místního poplatku ze psa (platba na rok 2023) ve výši 100,-- Kč za jednoho psa,

odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci tzv. stočné (platba za rok 2022) ve výši 720,-- Kč za jednu osobu v domácnosti.

K výpočtu výše platby je kalkulačka zde: https://www.petroviceutrebice.cz/kalkulacka-poplatku-v-obci

Platby jsou přijímány bezhotovostním převodem na bankovní účet obce číslo 9921711/0100. Variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti v obci.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:   |  Služby obce
Číst více

Zápis dětí do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, pro školní rok 2023/2024 se uskuteční dne 3.5.2023 v době od 9:00 do 15:00 hodin. 

K zápisu jsou třeba tyto dokumenty: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, vyplněná žádost o přijetí, potvrzení od dětského lékaře. Tiskopisy jsou ke stažení na internetových stránkách mateřské školy zde: https://skolka.petroviceutrebice.cz/novinky/zapis-20232024. V listinné podobě jsou k dispozici v mateřské škole. Případné dotazy zodpoví ředitelka Lenka Dostálová, tel.: 739 455 253.

Mate...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Ve čtvrtek dne 23.3.2023 došlo k výpadku veřejného osvětlení v části obce. Následující den v pátek byl prověřován důvod závady. Neboť se jedná o závadu, která je v rozvaděči a je třeba kvalifikovaného pracovníka v oboru elektro, aby ji odstranil, předpokládáme provedení opravy nejpozději začátkem příštího týdne. Děkujeme za pochopení.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Aktualizace 02.04.2023. Porucha byla odstraněna.

Sekce:  Služby obce
Číst více

Za finanční podpory – daru ve výši 50.000,-- Kč z nadačního příspěvku z Hasičského fondu Nadace AGROFERT byly členům zásahové jednotky obce, která je zařazena v kategorii JPO V, zakoupeny zásahové přilby včetně integrovaných svítilen v počtu šesti kusů.

Jedná se o profesionální certifikované vybavení, které splňuje vysoké bezpečnostní požadavky a v případě zásahu bude chránit život a zdraví zasahujících členů naší jednotky.  Celkové náklady na jejich pořízení činily 52.962,-- Kč, obec Petrovice tak ze svého rozpočtu uhradila částku 2.962,-- Kč.

...
Číst více

Místní lidová knihovna Petrovice bude v úterý 14.2.2023 uzavřena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Aktualizace dne 20.02.2023: Místní lidová knihovna Petrovice bude uzavřena v úterý 21.2.2023. Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Výroční zpráva o své činnosti v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněna v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Číst více