Služby obce

Zápis dětí do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, pro školní rok 2024/2025 proběhne 6. května 2024 v době od 9:00 do 15:00 hodin.

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte: rodný list, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí, potvrzení od lékaře. Více informací případně sdělí ředitelka MŠ Lenka Dostálová. Kontakt a potřebné tiskopisy jsou zde: https://skolka.petroviceutrebice.cz/.

Zřizovatelem školského zařízení je obec Petrovice, škola je zapsaná v rejstříků škol. 

Zveřejnila: Helena Moudrá    

Sekce:  Služby obce
Číst více

Firma KOINVEST, s.r.o., Třebíč, zpracovává projektovou dokumentaci nové oddílné veřejné kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod v obci. Zadavatelem projektové dokumentace je obec Petrovice.

Za účelem přesného zpracování projektové dokumentace je třeba zmapovat skutečnou situaci v obci, zohlednit stávající stav a možnosti každé nemovitosti. Z uvedeného důvodu v týdnu od 8.4.2024 bude projektant procházet obec a navštíví každou nemovitost. Žádáme uživatele nemovitostí o součinnost a poskytnutí správných údajů. Za vstřícné jednání děkujeme.

Zveřejnila: Helena Moudrá   ...

Sekce:   |  Služby obce
Číst více

Z technických důvodu bude Místní lidová knihovna Petrovice dne 27.2.2024 uzavřena.   

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Ať Vás štěstí doprovází a zdraví Vás neobchází přejí členové Zastupitelstva obce Petrovice.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude uzavřena od 22.12.2023 do 02.01.2024 včetně.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Místní lidová knihovna v obci bude dne 19.12.2023 uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Na přízeň čtenářů se těší v roce 2024. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konaném dne 22.11.2023 projednalo a schválilo cenu za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací v obci Petrovice na rok 2024. Schválená výše tzv. stočného činí 24,-- Kč za 1m3 odváděných odpadních vod.

Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá                                       

Číst více

Upozorňujeme čtenáře, že Místní lidová knihovna v obci bude v úterý 28.11.2023 uzavřena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Hledá se bílo-morouhaté kotě, stáří asi půl roku. Pokud se u Vás objevilo, kontaktujte obecní úřad. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude uzavřena ve dnech 10.8. - 29.8.2023 z důvodu čerpání dovolené.

Ve dnech 14. 8. a 21.8.2023 (pondělí) se neuskuteční ani úřední hodiny zástupců obce v době od 19:00 do 20.00 hodin. V případě potřeby řešení bezodkladných záležitostí lze zástupce obce kontaktovat telefonicky. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více