Služby obce

Každý rok Krajská knihovna Vysočiny oceňuje knihovny na území svého kraje za svoji činnost. V letošním roce byla oceněna také knihovna v naší obci. Přestože rok 2020 a rok 2021 úplně klasické knihovnické práci nepřál, neboť mimořádnými opatřeními došlo několikrát k uzavření a omezení návštěvnosti veřejných knihoven, byla tato doba využita a v prostorách knihovny byly prováděny opravy rozvodů a nová výmalba, které zajistila obec Petrovice a hradila jej plně ze svého rozpočtu. 

Setkání oceněných knihoven probíhá každoročně na Knihovnické slavnosti, která se měla konat dne 30...

Sekce:  Služby obce
Číst více

Jedním z úkolů obce je podpora sportu. Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí na svém území podmínky pro sport. Přesněji jsou úkoly obecně definovány v § 6 zák. č. 115/2001 Sb., zákon o podpoře sportu. Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 18. listopadu 2021 byl projednán a schválen Strategický plán rozvoje sportu obce Petrovice, který je zveřejněn v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Informace o své činnosti za uplynulý školní rok zpracovává školská organizace do vlastního hodnocení. Hodnocení za školní rok 2020/2021 ředitelky Lenky Dostálové bylo projednáno na zasedání zastupitelstva obce jako zřizovatele dne 18.11.2021. Hodnocení je zveřejněno v příloze. Uplynulý školní rok byl poznamenán protiepidemickými opatřeními proti šíření nemoci covid-19, kdy nebylo vyjížděno na žádná kulturní vystoupení, zrušen byl předplavecký výcvik, nekonala se žádná vystoupení přímo v prostorách mateřské školy a také v mateřských školách probíhala&n...

Sekce:  Služby obce
Číst více

V měsíci listopadu je dle obecně závazné vyhlášky obce splatnost poplatku za odpady (svoz směsného komunálního odpadu – popelnic) na IV. čtvrtletí. Převážná část domácností obce hradí tuto platbu prostřednictvím SIPO (Sdružené inkasní platby domácností) u České pošty, s.p., a to převážně bezhotovostní úhradou celkové platby ze svého bankovního účtu. Z důvodu technické závady u zpracovatele nebyla do SIPO v měsíci listopadu 2021 platba poplatku za odpady ve prospěch obce Petrovice zavedena. Obec Petrovice odeslala předpis zpracovateli elektronicky v řádném termí...

Sekce:   |  Služby obce
Číst více

V úterý dne 12.10.2021 je Místní lidová knihovna v obci uzavřena. Náhradní výpůjční doba není stanovena.

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Obecnímu úřadu byl oznámen nález andulky. Pokud Vám uletěla, kontaktujte Obecní úřad Petrovice, tel.: 725 101 412, a bude domluveno předání. 

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Sekce:  Služby obce
Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice pro veřejnost uzavřena v úředních dnech 24. a 27. září 2021. Neuskuteční se ani úřední hodiny zástupců obce.

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Sekce:  Služby obce
Číst více

Oznamujeme čtenářům, že Místní lidová knihovna v obci bude dne 31. srpna 2021 uzavřena.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Kancelář Obecního úřadu Petrovice bude uzavřena ve dnech 27.7.2021 - 29.7.2021 z důvodu čerpání dovolené.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Sekce:  Služby obce
Číst více

Od 1.5.2019, tedy již více než dva roky, rozesílá Obecní úřad Petrovice občanům informační SMS zprávy na zaregistrované číslo Vašeho mobilního telefonu. V krátkých textových zprávách obec občany informuje zejména o mimořádných událostech, důležitých událostech týkajících se např. nebezpečí v obci, omezení dodávek a služeb v obci, omezení lékařské péče, konání zasedání zastupitelstva, konání společenských a sportovních akcí v obci.

Služba je poskytována zdarma, podmínkou je podání přihlášky na Obecní úřad Petrovice. S telefonními čísly je naklá...

Sekce:   |  Služby obce
Číst více