Daň z nemovitých věcí - informace Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

Zveřejněno dne 22. dubna 2021

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška č.j.: 673293/21/2900-11460-709759 Finančního úřadu Kraje Vysočina týkající se zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platně uvedené daně prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně výše daně z nemovitých věcí.

Uvedený seznam je k nahlédnutí po telefonické domluvě v období od 26.4.2021 do 26.5.2021 v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin.

Veškeré další informace týkající se daně z nemovitých věcí zveřejňuje Finanční správa zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci 

Zveřejnila: Helena Moudrá  

Dokumenty ke stažení