Úřední deska - vyhlášky ostatní

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, č.j.: ODKS 12546/18 - SPIS 2177/2018/mj, ze dne 21.02.2018, kterým se navrhuje stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v katastru obce Petrovice na železničním přejezdu č. P3870 ŽKM 58,745.

Zapsala: Helena Moudrá  

Číst více

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Oznámení o zahájení územního řízení č.j.: UMOK/SU-0381/2018-D ze dne 21.2.2018 týkající se vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Petrovice - Kuthan, RD: kabel. rozš. NN". 

Zapsala: Helena Moudrá

Číst více

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč, č.j.: ODKS 4711/18 - SPIS 139/2018/PJ, vydaná Městským úřadem Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb, dne 22.01.2018, je zveřejněna v příloze.

Zapsala: Helena Moudrá  

Číst více