Úřední deska - vyhlášky ostatní

V příloze je zveřejněna Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Městského úřadu Třebíč, odboru dopravy a komunálních služeb, č.j.: ODKS 12546/18 - SPIS 2177/2018/mj, ze dne 26.03.2018, kterým se stanoví místní úprava provozu na místní komunikaci obce Petrovice. Místní úprava provozu spočívá v osazení svislého dopravního značení B 17 (17m) "Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez" z důvodu zajištění zvýšené bezpečnosti na železničním přejezdu č. P 3870 ŽKM 58,745.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

V příloze je zveřejněna Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu č.j. 108/ EX 04961/17-056 týkající se nemovitosti v obci Petrovice č.p. 27.

Současně zveřejňujeme odkaz, kde je zveřejněno více informací k nemovitosti - např. posudek znalce: https://www.sreality.cz/detail/drazby/dum/rodinny/petrovice--/1864524124#img=1&fullscreen=false.

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč, č.j.: ODKS 4711/18 - SPIS 139/2018/PJ, vydaná Městským úřadem Třebíč, odborem dopravy a komunálních služeb, dne 22.01.2018, je zveřejněna v příloze.

Zapsala: Helena Moudrá  

Číst více