Provádění deratizace v obci

Zveřejněno dne 23. května 2022

V minulém týdnu byla v obci zahájena pravidelná deratizace veřejné kanalizace a pozemku pod sportovním areálem, kde se nachází výúsť zatrubněného potoka a hlavního řadu veřejné kanalizace. Deratizaci provádí oprávněná kvalifikovaná osoba. Předpokládaná doba provádění deratizace je 1 měsíc.

Upozorňujeme, že každá právnická osoba nebo majitel nemovitosti má povinnost soustavně provádět běžnou deratizaci na svém pozemku, aby došlo k likvidaci výskytu škodlivých hlodavců, kteří mohou nejen poškodit a znehodnotit majetek, ale především je deratizace zaměřena na prevenci - likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění. Provádění deratizace ukládá zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Více informací je zveřejněno v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení