Hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

Zveřejněno dne 19. listopadu 2021

V přílohách jsou zveřejněny návrhy dokumentů k hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs, se sídlem Jihlava, Masarykovo nám. 1.

Jedná se o návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu na roky 2023 - 2025.

Hospodaření dobrovolných svazků obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v § 39.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Materiály budou schvalovány valnou hromadou DSO dne 7.12.2021. Obec Petrovice v DSO zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos. 

Zveřejnila: Helena Moudrá