Hospodaření DSO Cyklostezka - Jihlava - Třebíč - Raabs

Zveřejněno dne 30. listopadu 2022

Obec Petrovice je členskou obcí DSO Cyklostezka - Jihlava - Třebíč - Raabs. Obec ne jednáních zastupuje starosta Mgr. Petr Padrnos. 

V příloze je zveřejněný návrh rozpočtu DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 - 2026.

Občané obce mohou uplatnit své připomínky k těmto návrhům, které budou projednány na valné hromadě DSO.

Zveřejnila: Helena Moudrá