Hospodaření DSO Zásobování vodou Okříšky

Zveřejněno dne 30. listopadu 2021

V přílohách jsou zveřejněny návrhy dokumentů k hospodaření svazku obcí Zásobování vodou Okříšky, Jihlavská 1.

Jedná se o návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2022 - 2026.

Hospodaření dobrovolných svazků obcí upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v § 39.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku obcí. Materiály budou schvalovány valnou hromadou DSO dne 16.12.2021. Obec Petrovice v DSO zastupuje místostarosta Ing. Zdeněk Jeřábek a člen zastupitelstva obce Jiří Března. 

Zveřejnila: Helena Moudrá