Hospodaření DSO Zásobování vodou Okříšky

Zveřejněno dne 30. prosince 2019

Na Valné hromadě svazku obcí Zásobování vodou konané dne 12.12.2019 byl schválen rozpočet svazku na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 - 2024. Tyto dokumenty k hospodaření svazku jsou zveřejněny v přílohách.

Zveřejnila: Helena Moudrá