Hospodaření Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, v roce 2017

Zveřejněno dne 14. května 2018

Přílohu Závěrečného účtu obce tvoří také účetní výkazy účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace. Obec Petrovice je zřizovatelem Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, IČ: 70982996. Účetní výkazy k 31.12.2017 jsou zveřejněny v příloze.

Účetní závěrka příspěvkové organizace bude projednána na následující zasedání Zastupitelstva obce Petrovice. 

Zveřejnila: Helena Moudrá