Hospodaření svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs

Zveřejněno dne 21. prosince 2018

Informace dle zák. č. 250/2000 Sb., zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá