Hospodaření svazku obcí Zásobování vodou - schválení 20.12.2018

Zveřejněno dne 08. ledna 2018

Na 56. Valné hromadě svazku obcí Zásobování vodou Okříšky byl dne 20.12.2018 projednán a schválen rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019 - 2023. 

Zveřejnila: Helena Moudrá