Informace dle zák. č. 106/1999 Sb. - odpověď

Zveřejněno dne 21. srpna 2019

Dle zák. č. 106/1999 Sb. zveřejňujeme odpověď zaslanou žadateli o informaci.

Zveřejnila: Helena Moudrá