Informace dle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2018

Zveřejněno dne 05. června 2018

V příloze je zveřejněna evidence informací poskytnutých v roce 2018 obcí Petrovice dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Současně dle § 5 odst. 3 jsou poskytnuté informace zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Zveřejnila: Helena Moudrá