Informace - Nákup techniky a vybavení pro potřeby obce

Zveřejněno dne 23. prosince 2019

Každoročně vyhlašuje Kraj Vysočina Program obnovy venkova Vysočiny, jehož cílem je odpora obyvatel venkova. Obec Petrovice se v roce 2019 zapojila do tohoto programu podáním žádosti na projekt "Nákup techniky a vybavení pro potřeby obce". Zakoupen byl zametač ZAR 14 včetně příslušenství, naviják Krpan 4Sl včetně příslušenství, motorová pila STIHL MS 261, motorový foukač/vysavač STIHL SH 86 v celkové hodnotě 247.762,92 Kč, přičemž Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny nákup finančně podpořil investiční dotací ve výši 123.800,-- Kč.

Zveřejnila: Helena Moudrá   

Dokumenty ke stažení