Informace o investiční akci "Zřízení a zlepšení kontejnerových stání"

Zveřejněno dne 21. září 2020

Zlepšením prostředí v místech s kontejnery na tříděný odpad a zvýšením počtu kontejnerových stání se zastupitelstvo obce zabývalo dlouhodobě. V následujících dnech bude firma K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o., realizovat výstavbu tří kontejnerových stání na území obce. Prostor kontejnerových stání bude vymezen nově instalovaným kovovým oplocením a bude zlepšen povrch pod kontejnery. Upraveny budou dvě kontejnerová stání a to v centru obce a u sportovního areálu. Současně bude zřízeno nové kontejnerové stání pro nemovitosti v blízkosti tzv. Leské cesty.    

Každoročně vyhlašuje Kraj Vysočina Program obnovy venkova Vysočiny, jehož cílem je podpora obyvatel venkova. Poskytnutí dotace je přísně účelové a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na který byla smluvně poskytnuta. Obec Petrovice se v roce 2020 zapojila do tohoto programu podáním žádosti uvedenou investiční akci – projektem „Zřízení a zlepšení kontejnerových stání“. Uvedená akce tak bude spolufinancována z dotace Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova Vysočiny.

Zveřejnila: Helena Moudrá