Informace obce - upozornění

Zveřejněno dne 14. března 2019

Na úředních deskách byla zveřejněna Dražební vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, Územního pracoviště v Třebíči, č.j. 187752/19/2912-00540-704322, kterou se nařizuje dražba nemovitých věcí (pozemků zapsaných v katastru nemovitostí) v k. ú. Petrovice u Třebíče dne 19. 03. 2019.

Předmětem dražby jsou mimo jiného pozemky orné půdy p. č. 304/45 o výměře 1.666 m2 a p. č. 304/1 o výměře 7.253 m2.

Obec Petrovice upozorňuje, že žádný z uvedených pozemků není Územním plánem Petrovice ve znění Změny č. 1 určen k zastavění bytovou výstavbou resp. k žádnému jinému využití, než je zemědělské obhospodařování.

Více informací je zveřejněno v příloze. 

Zveřejnila: Helena Moudrá