Instalace zásobníků s retroreflexními prvky

Zveřejněno dne 29. listopadu 2021

Obec Petrovice instalovala na konec zastavěného území na silnici III/40512 a na místní komunikaci „Leská cesta“ zásobníky s reflexními samolepícími terči.

Zásobníky obec získala v rámci projektu „Rozšíření retroreflexních prvků“, který realizuje Sdružení místních samospráv ČR, z.s., jehož je obec Petrovice členskou obcí.

V dnešní době již všichni vlastníme pásky nebo jiné prvky, které si na sebe připínáme. Může se nám však stát, že si jej zapomeneme nebo se vracíme později, než jsme plánovali a prvek u sebe nemáme. V tom případě můžeme využít uvedený zásobník a prvek si z něj vytáhnout a na oděv nalepit. Splníme tak nejen svoji zákonnou povinnost, ale především chráníme svůj život. 

Více informací je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá