Ve dnech 13. - 17.6.2022 dojde k omezení na cyklostezce Jihlava – Třebíč – Raabs na místní komunikaci z důvodu provádění zemních prací společností EG.D, a.s.    

Práce budou prováděny na její trase v úseku od křižovatky nad nemovitostí u č.p. 54, resp. od pozemku p. č.111/2, k dopravní značce označení cyklostezky, resp. k silničnímu sloupku před cyklostezkou v úseku Petrovice, sportovní arel, - Petrovice, Červený mlýn.

Přes výkop bude dřevěný přejezd, ale vzhledem k provozu techniky a zhoršením prostupnosti v místech stavby je třeba dbát zd...

Číst více

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina zaslalo obcím upozornění na podvodné jednání, které je pácháno na občanech, kteří k nám nyní přicházejí z Ukrajiny a současně požádalo o šíření této informace mezi občany. 

Podvodné jednání se týká:

  • Nabídky, že ně někdo za úplatu zařídí zrychlení registračního procesu, případně vyjedná lepší a komfortnější podmínky.
  • Nabídky, že někdo za úplatu zprostředkuje dobře placenou práci (což v důsledku může směřovat k zavlečení osob do obchodu s lidmi – oběti mohou být donuceni k poskytování sexuálních služeb, otrocké prá...
Číst více

Město Třebíč připravuje databázi možnosti ubytování pro utečence, zejména ženy s dětmi, mířící z Ukrajiny do České republiky. Pokud můžete a chcete nabídnout ubytování, napište na Městský úřad Třebíč na e-mail: mluvci@trebic.cz a uveďte kontakt – e-mail a telefon, adresu ubytování a kolik osob je zde možné ubytovat, od kdy a na jak dlouho.

  • Pomoc Ukrajině - město Třebíč - kontakty

nouzové ubytování občanů z Ukrajiny: Lucia Maňásková, tel: 703 302 256, Irini Martakidisová, tel: 739 385 238

informace k registraci, přihlášení občanů z Ukrajiny a další: Lucie Kousalová, t...

Číst více

Na základě četných dotazů občanů a médií k otázce úkrytů obyvatelstva zpracoval Hasičský záchranný sbor České republiky souhrnnou informaci, která je zveřejněna zde: https://www.hzscr.cz/clanek/otazka-ochrany-obyvatelstva-varovani-a-ukryti.aspx

Závěrem informace GŘ HZS sděluje, že: Vážení občané, aktuální situace nepředstavuje hrozbu takového rozsahu, že by bylo potřeba stálé tlakově odolné okryty narychlo obnovovat. Vyzýváme vás, ale také různé státní orgány ke klidu, nešíření matoucích informací a zpráv, a k nevyvolávání paniky. V tuto chvíli není zřejmé, že by měla situace n...

Číst více

Z rozhodnutí generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR je ve středu 2. března 2022 zrušena pravidelná zkouška sirén.

Více informací zde: V březnu neproběhne pravidelná zkouška sirén - Hasičský záchranný sbor České republiky (hzscr.cz)

Zveřejnila: Helena Moudrá

Číst více

Vzhledem k aktuálně silně zvýšené hrozbě kybernetických útoků upozorňujeme občany, že je třeba vyvarovat se otevírání jakýchkoliv podezřelých příloh e-mailů a navštěvování neznámých či dokonce podezřelých webovských stránek. V případě e-mailů je potřebné věnovat pozornost adrese, ze které byl e-mail odeslán. U internetového bankovnictví je vhodné sledovat oficiální zprávy příslušné banky. Pozor však na e-maily, které se mohou tvářit jako oficiální komunikace finanční instituce (třeba i s obsahem naoko směřujícím k zabezpečení), ale ve skutečnosti nejsou takovými. Pokud nějaké takové "hlášen...

Číst více

Dne 16.12.2021 byla na internetových stránkách obce zveřejněna tisková zpráva Policie ČR jako preventivní článek o případech podvodného jednání, kterým podvodníci útočí na seniory tím, že jim telefonují na pevné linky a pod smyšlenými legendami se vydávají za jejich vnuky, syny, lékaře či jiné příbuzné a známé s cílem získat od seniorů finanční prostředky. Protože smyšlených historek je celá řada a případy podvodů se bohužel stále objevují, přistoupila Policie České republiky k dalšímu preventivnímu opatření - aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robot...

Číst více

V příloze je zveřejněna tisková zpráva ze dne 16. prosince 2021 Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, kterou informují o podvodném jednání, které útočí na seniory. Účelem této zprávy je informovat a varovat občany před smyšlenými legendami na jejjich vnuky, syny a jiné blízké s cílem vylákat od seniorů peníze. 

Pomoci seniorům můžeme všichni a to tím, že se s uvedeným jednáním seznámíme a budeme seniory v našem okolí varovat, aby byli opatrní a s případným smyšleným telefonátem se nejdříve svěřili někomu ve svém okolí a každé volání, kde je požadovaná fin...

Číst více

Obec Petrovice instalovala na konec zastavěného území na silnici III/40512 a na místní komunikaci „Leská cesta“ zásobníky s reflexními samolepícími terči.

Zásobníky obec získala v rámci projektu „Rozšíření retroreflexních prvků“, který realizuje Sdružení místních samospráv ČR, z.s., jehož je obec Petrovice členskou obcí.

V dnešní době již všichni vlastníme pásky nebo jiné prvky, které si na sebe připínáme. Může se nám však stát, že si jej zapomeneme nebo se vracíme později, než jsme plánovali a prvek u sebe nemáme. V tom případě můžeme využít uvedený zásobník a prvek si z&nb...

Číst více

Ani naší obci se samozřejmě onemocnění covid-19 nevyhýbá. V pátek byla potvrzena pozitita u dítěte navštěvující mateřskou školu. Rodiče byli ihned na situaci upozorněni, aby zvážili svoje další kontakty (především případné návštěvy o víkendu). Následně Krajská hygienická stanice kraje Vysočina rozhodla o uzavření Mateřské školy Petrovice a do karanteny nastoupily děti z obou tříd a neočkovaní zaměstnanci. Zaměstnanci, kteří jsou očkovaní mohou nadále vykonávat veškeré činnosti. I v mateřské škole probíhá tzv. distanční výuka a to především u dětí, které mají předškolní vzdělá...

Číst více