MAS Podhorácko - výzva

Zveřejněno dne 17. března 2023

MAS Podhorácko vyhlašuje 7. Výzvu k podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. V této výzvě je vyhlášena Fiche 13 – Lesy Podhorácka.

Dotace je poskytována na pořízení strojů a technologií určených pro hospodaření na lesních pozemcích (např. stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví, stroje je zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním).

O dotaci mohou žádat vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů, kteří hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn. má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), a to na minimální výměře 3 ha.

Datum příjmu žádostí je od 06.04. do 21.04.2023.   

Seminář pro žadatele k 7. výzvě se uskuteční 22.03.2023 v 8:30 hod. v kanceláři MAS Podhorácko v Okříškách. 

Zveřejnila: Helena Moudrá

Dokumenty ke stažení