Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Zveřejněno dne 25. března 2020

Dne 23.3.2020 bylo vydáno další mimořádné opatření v souvislosti s dříve vyhlášeným nouzovým stavem z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky a současnou nepříznivou epidemiologickou situací.

Mimořádné opatření se týká volného pohybu osob na území ČR. Dle tohoto opatření lze s účinností od 24. března 2020 od 6:00 hodin pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob. Toto nařízení se nevztahuje na počet členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné činnosti, účasti na pohřbu.

Celé znění Mimořádného opatření č. j.: MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020 je zveřejněno v příloze.

Zveřejnila: Helena Moudrá