Nakládání s bioodpady - informace občanům

Zveřejněno dne 25. února 2020

V průběhu celého roku vzniká v domácnostech a na zahradách množství biologicky rozložitelného odpadu. Za nejefektivnější způsob je považováno kompostování na vlastní zahradě. Odpad není nutné nikam převážet a odpad se opět použije tam, kde vznikl.

Při předjarních a jarních činnostech vzniká větší množství převážně dřevitého odpadu ze stříhání stromů a keřů. Jak s tímto odpadem nakládat je zveřejněno v příloze.        

Zveřejnila: Helena Moudrá 

Dokumenty ke stažení