Nakládání s pneumatikami - zpětný odběr

Zveřejněno dne 24. ledna 2018

Dle § 38 zák. č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se na pneumatiky vztahuje povinnost zpětného odběru. Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat a toto již občan zaplatil v ceně výrobku při jeho nákupu. Z tohoto důvodu mají občané možnost pneumatiky bezplatně, bez ohledu na značku a druh pneumatik a bez podmínky koupě nových výrobků, použité nepotřebné pneumatiky odevzdat na všech místech zpětného odběru. Jedná se o pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik, která mají uzavřenou smlouvu s kolektivním systémem ELTMA. 

V současné době lze ještě odevzdat pneumatiky na sběrných dvorech provozovaných firmou ESKO-T s.r.o., Třebíč, avšak tato možnost bude postupně omezena. Tyto pneumatiky však neskončí zpět u výrobce, ale budou zlikvidovány jako jiný odpad a jejich likvidaci bude muset uhradit obec Petrovice.
Žádáme občany, aby se s novou informací seznámily a využívaly k odevzdání pneumatik místa zpětného odběru. Jak je uvedeno v úvodu, jedná se o pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik. Více informací je zveřejněno v příloze.

Zapsala: Helena Moudrá